Välkommen till Kronoberg Recycling

Kronoberg Recycling är ett återvinningsföretag som årligen hanterar tusentals ton skrot och avfall, främst från industrin men även från andra företag och privatpersoner. Vi tar emot, hanterar och bearbetar skrot och avfall på bästa sätt ur miljösynpunkt.

Företag och privatpersoner är välkomna att själva lämna sitt skrot hos oss på Dusavägen 8, Ekebergs företagspark.
0470-25210