top of page

Kronoberg Recycling och hela Vinnings koncern moderniserar enligt de globala målenJärn- och metallskrot är cirkulära material som i princip kan återvinnas hur många gånger som helst. Vinnings alla anläggningar i Sverige tar dagligen hand om stora volymer järn- och metallskrot med stort ansvar inom miljö- och kvalitet för alla. Desmond Lindberg, VD för Vinning lyfter fram att det är ett naturligt steg att skapa ledningssystem som utöver hållbara miljö- och kvalitetsmål även främjar medarbetarna, den viktigaste tillgången. - Att ha en certifierad arbetsmiljö och trivsamma moderna arbetsplatser för medarbetarna, vår viktigaste tillgång, är något vi tar stort ansvar över. Därför är det minst lika viktigt att ha ledningssystem även för arbetsmiljö, precis som för miljö- och kvalitet, säger Desmond Lindberg. Vinnings koncern valde Svensk Certifiering som certifierings organ, vilket var ett värdefullt stöd i hela processen. - För oss är inte detta bare ett pappersdiplom man sätter på väggen eller visar på hemsidan. För oss är det här ett genomgående arbetssätt, som naturligt ska vara på en hög nivå, hålla måtten för medarbetare, kunder och intressenter, säger Desmond. Framförallt är detta ett strukturerat stöd till att ständiga förbättringar efterlevs i hela vår organisation. Svensk Certifiering är en fin samarbetspartner i detta, som verkligen tar sig an både mjuka och affärsmässiga värden som påverkar oss varje dag. Det är vi tacksamma över. Samtliga anläggningar i Vinnings koncern från Trelleborg till Sundsvall är nu certifierade enligt ISO14001 (miljöledning) ISO 9001:2015 (kvalitetsledning) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö). - Vi ser det som praxis för metallåtervinningsbranschen, att certifiera sig enligt ISO. Det är till stor hjälp för att uppnå de globala målen, säger Saga Gustafsson, Hållbarhetschef Vinning AB. Tillsammans med våra medarbetare och partners tar vi viktiga steg framåt genom att driva vårt dagliga arbete mot uppsatta mål och vidta de åtgärder som behövs för att förändring ska ske. Förändring på riktigt, och hos oss är man på tå med ständiga förbättringsförslag, det märks tydligt ute bland anläggningarna. - För oss är det naturligt att sträva efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera vår miljöbelastning och göra det arbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det kommer ha stora effekter både på kort- och lång sikt. Med ledningssystem i ryggen, är det ännu lättare att fortsätta analysera, åtgärda och förebygga alla effekter som vår verksamhet orsakar. Viktigt för hela branschen att driva positiv utveckling framåt mot de globala miljömålen, avslutar Saga. Läs mer om FN:s Globala mål. Globala målen för hållbar utveckling - Svenska FN-förbundet Vinnings rekommendation. Certifieringsorgan - Certifiering ISO 9001 14001 - Svensk Certifiering

Комментарии


bottom of page